Legger frem etterlengtet lovforslag – Hnytt

Siste:

Arkivfoto: Marius A. Haugen

Legger frem etterlengtet lovforslag

Fredag legges det frem et lovforslag til Stortinget om å lovfeste rett til tilskudd for norske sjøfolk.

NÆRINGSLIV: Lovforslaget om nettolønnsordningen er en oppfølging av Sundvollen-erklæringen og regjeringens maritime strategi som ble lagt frem sommeren 2015.

Tilskudd kan gis til rederier og andre organisasjoner som har drift av skip registrert i norsk ordinært skipsregister (NOR) eller norsk internasjonalt skipsregister (NIS).

– Dette er en svært etterspurt endring av norsk lov som er blitt bedt om lenge, sier Arve Kambe på telefon fra Stortinget.

– Nettolønnsordningen har vært et politisk spill mellom partiene lenge. Nå lovfester vi ordningen, og øker statusen til refusjonsordningen/nettolønnsordningen, sier Kambe.

– Det er en ordning som er viktig for norsk maritimbransje og Norge som nasjon, og det at vi lovfester den gir et signal om at regjeringen ønsker å satse på norske sjøfolk, sier Kambe.

Kambe forventer at lovforslaget blir behandlet ferdig av Stortinget før påske, og om en vedtakelse skjer, at loven trer i kraft rundt sommertider 2017.