Slik vil Liadal berge Solstein – Hnytt

Siste:

Slik vil Liadal berge Solstein

Regjeringens forslag om å flytte arbeidsmarkedsbedriftene fra statlig til kommunal drift skaper usikkerhet hos Solsteins daglige leder Ole Egil Flotve. Også stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal er kritisk til forslaget.

VTA: Liadal (Ap) ønsker ikke å la ansvaret for varige tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) tilfalle kommunen.

– Regjeringens politikk innebærer en nedvurdering og svekkelse av arbeidstilbudet til den mest utsatte gruppen på arbeidsmarkedet, og Arbeiderpartiet går kraftig imot regjeringens planer, sier Liadal.

Arbeiderpartiet vil på fredagens debatt i Stortinget om statsbudsjettet for arbeids- og sosialfeltet foreslå at Stortinget stanser forslaget.

– Å overføre statens ansvar for VTA til kommunene vil føre til at disse brukerne må kjempe om oppmerksomheten med skole og omsorgstjenestene i kommunene. At Kambe ikke innser at dette vil svekke tilbudet er overraskende, men han og Høyre kommer i hvert fall ikke til å få Arbeiderpartiets støtte til dette, sier Liadal.

Høyres stortingsrepresentant Arve Kambe mener på sin side usikkerheten rundt fremtidens arbeidsplasser på Solstein er betydelig overdrevet, og minner om at tilbudet økes med 300 VTA-plasser i neste års statsbudsjett.

– Disse er jo beregnet for uføre personer som har, eller i nær fremtid forventer å få innvilget uføretrygd, som ønsker å være i arbeid, men som trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging, sa Kambe til Hnytt mandag. Les mer om dette her.

Les også: Frykter at arbeidsplassene på Solstein kan bli nedlagt