Siste:

– Går vi nordover, kommer sørfylket etter

– Går Nord-Rogaland nordover, kommer Sør-Rogaland etter, spår Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn i dette intervjuet med Hnytt.

REGIONREFORMEN: Det har blåst godt omkring Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn har de siste dagene. Vi rakk å be ham om noen kjappe kommentarer før han seinere torsdag reiser ut av landet på juleferie.

Se et sammendrag i videovinduet øverst, eller les hele intervjuet under.

Ble ikke overrasket

– Reaksjonen i fylkestinget på din åpningstale tirsdag var spak. Du vet hvilken uttalelse fylkestinget til slutt ble enige om. Hva tenker du i fortsettelsen?

– Vi haugalendinger har vel vært for lite oppmerksomme på tyngdepunktet på Nord-Jæren. Høyres frontperson Janne Johnsen har ved flere anledninger uttalt at intet annet enn Stavanger er interessant i Rogaland. Det har hun vist. Hun har fortsatt stor makt i fylkespolitikken og er den som står bak nei-et til Vestlandsregionen i fylkestinget. Det overrasket meg ikke.

– Er det ikke rart at Høyre i Rogaland går mot sin egen regjerings reform?

– Jo, det er det, men Stavanger Høyre har jo helt siden Arne Rettedals tid vært kjent for å kjøre sitt eget løp. Det har vel noe med at de mener at de er så gode at de ikke trenger å bli større. På den annen side har de store problemer omkring seg for tiden. De sliter med forholdet til Sandnes, har et dårlig forhold til Randaberg og er kanskje ikke rause nok. Det er en endring på gang som svekker dominansen.

Invitasjonen fra Hordaland

– Og midt oppe i det hele kommer det et vedtak i fylkestinget i Hordaland som er interessant. Hva mener du om det?

– Første del av vedtaket er en resignasjon. De har hele tiden ønsket å ha Rogaland med i reformen. Fylket vårt er interessant og sammen kan vi bli et skikkelig tyngdepunkt på en rekke områder. For eksempel vil det på universitets- og høyskoleområdet være tragisk om Stavanger blir stående isolert på Vestlandet. Vi trenger å stå sammen også på dette viktige området.

– Og den andre delen av vedtaket?

– Det er et direkte frieri – eller invitasjon – til Nord-Rogaland om å bli med i Vestlandsregionen. Jeg tror at de ser det samme som meg: går Nord-Rogaland med, kommer Sør-Rogaland etter. Alle nord for oss ønsker at alle tre fylkene må gå inn.

Vet ikke mye om Haugalandet + Sunnhordland

– Er du ikke forundret over hvor liten innsikt politikerne i sør-fylket har over de uheldige konsekvensene av fylkesgrensen som går tvers over Haugalandet?

– Det vet i alle fall ikke mye om hva Sunnhordland og Haugalandet er til sammen. Jeg prøvde jo å si i åpningstalen min sist tirsdag at på nasjonalt nivå har staten akseptert oss for å være en egen region i og med at vi som eneste ikke-fylke fikk undervisningssykehjemmet. Over tid har vi bygget oss sammen. Vi har ikke et felles regionråd, men diskuterer hvordan vi kan jobbe enda tettere.

Arve Kambe uinteressant

– Arve Kambe sier at du er fullstendig på villspor. Hvilken kommentar har du til det?

– Det eneste jeg vil si er at han er på vei ut av politikken. Det er ikke lenger særlig interessant hva han sier. Tidligere ordfører Petter Steen jr er jo helt på linje med meg og oss.

Må gå runde med kommunene

– Er det et problem for deg at det er antydning til noe sprikende holdninger til reformen blant ordførerne på Haugalandet?

– Bortsett fra Utsira, har alle kommunene ønsket en sammenslåing av de tre fylkene. Der er vi helt på linje. Fordi vi så faren for at Rogaland trakk seg, gikk Haugesund bystyre et hakk videre for å sjekke ut hva de enkelte partiene mener om hva vi skal gjøre om Rogaland sier ”nei”. Da sa 46 av 49 representanter i bystyret at vi skal orientere oss nordover. Det må jeg forholde meg til. De andre kommunene i regionen har ikke hatt den diskusjonen. De bør nå få ta en runde med sine politikere og flagge hva de mener. Jeg skal ha kontakt med dem på nyåret og høre hva de mener om invitasjonen fra fylkestinget i Hordaland.

Skal sjekke nærmere ut

– Hvordan vil du nå jobbe videre?

– Like etter nyttår vil jeg ta kontakt med fylkesordføreren i Hordaland og høre om hva som ligger i vedtaket. Er det en invitasjon til samtaler og eventuelle forhandlinger, vil det være en god hjelp til å samle Haugalandet. 1. februar kommer byrådslederen i Bergen på besøk i Haugesund for å diskutere hvordan Haugesund og Bergen skal jobbe videre sammen. Mange ting som skjer i regionen mellom Bjørnefjorden og Boknafjorden er interessant for Bergen. Jeg tror at det kan være en nyttig samtale, svarer Arne-Christian Mohn og ser på klokka. Han og kona er på vei ut av landet, på lang juleferie til døtrene som begge for tiden oppholder seg i Argentina.