Siste:

SA SIN ÆRLIGE MENING: Haugesunds ordfører Arne-Christian Mohn ønsket velkommen til Haugesund da fylkestinget ble åpnet tirsdag, og benyttet anledningen til å si sin ærlige mening om at fylkestinget seinere i dag kommer til å uttale at Rogaland inntil videre skal bestå som fylke.
SA SIN ÆRLIGE MENING: Haugesunds ordfører Arne-Christian Mohn ønsket velkommen til Haugesund da fylkestinget ble åpnet tirsdag, og benyttet anledningen til å si sin ærlige mening om at fylkestinget seinere i dag kommer til å uttale at Rogaland inntil videre skal bestå som fylke.
Terje Emil Johannessen

Ønsket velkommen til Løvens hule

Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn fikk en spak applaus da han avrundet velkommen-avtalen sin til Rogaland fylkesting i Maritim Hall på Scandic Maritim Hotel i Haugesund tirsdag morgen. Han valgte nemlig å si sin ærlige mening om regionreformen.

VESTLANDSREGIONEN: Et flertall i fylkestinget vil i løpet av tirsdag gå inn for at Rogaland fylke skal bestå som egen region inntil videre. De vil avvente stortingsbehandlingen av regionreformen og få avklart hvilke eventuelt nye oppgaver de nye og større regionene kan få. Først da vil de ha en videre prosess, men kun med Hordaland. Da Arne-Christian Mohn ønsket fylkespolitikerne velkommen til regionsenteret for Haugalandet, la han til: ”…eller skal jeg si – til løvens hule”. Deretter tok han for seg en rekke poenger som viser hvorfor regionen mellom Boknafjorden og Bjørnefjorden hører sammen:

Snart 200.000

– Haugalandet har 23 prosent av innbyggerne i Rogaland, men sammen med Sunnhordland, er regionen på snart 200.000. Det er en region som gjennom mange år har bygget seg sammen, og er i dag en spennende region med et næringsliv som står på mange ben, sa han og trakk videre fram at det også på Haugalandet arbeides med tettere samarbeid enn på lenge, og stadig flere samarbeidsprosjekt utvikles interkommunalt som felles brannvesen og legevakt på Haugalandet og deler av Sunnhordland.

Bygger seg sammen

– Men mange fler er på trappene. Dette er mange uttrykk for at Haugalandet og Sunnhordland har bygget seg sammen gjennom mange år. Når vi dag ser vi at Nord- og Sør-Trøndelag slår seg sammen, og umiddelbart søker sju kommuner på Nordmøre om å innlemmes i den nye regionen, må vi følge med i timen. I fjor stakk Trøndelag av med 4,5 milliarder av totalt 6 milliarder av forskningsmidlene, og Vestlandet sto igjen med luen i hånden. Samtidig har Trøndelag før de er offisielt slått sammen, fått ansvar for landbruket – i første omgang på prøve, men mye skal skje om ikke dette etablerer seg fast og nye direktorat følger etter, sa han og slo fast at politikerne på Haugalandet er svært opptatt av at Vestlandet må styrkes som en region.

Vil tilhøre Det Nye Vestlandet

– For oss er ikke Rogaland nok – vi ønsker å være på vinnerlaget – Det Nye Vestlandet, sa han og viste til at bystyret i Haugesund har gått lenger. 46 av 49 bystyrerepresentanter har sagt at om det ikke blir et Vestlandsregion av tre fylker, må saken tas opp på nytt og vurdere om Nord-Rogaland skal gå inn i Hordaland eller Hordaland/Sogn og Fjordane.

For å understøtte argumentasjonen, viste Haugesundordføreren til at Rogaland de to siste årene har fordelt midlene til næring i Rogaland med henholdsvis 2 og 4 prosent til Haugalandet, der 23 prosent av innbyggerne i fylket bor. Innovasjon Norges fordeling er hhv 4 og 6 prosent.

– Det er derfor opplagt at mange nordfylkinger tenker hva de egentlig har å tape. Likevel er det svært viktig for meg å understreke: Haugalandet og Haugesund ønsker mest av alt at vi skal få en vestlandsregion med alle tre fylkene. Vi ønsker at Rogaland med sitt landbruk og sin olje og gass-tyngde på Nord-Jæren, blir et nødvendig supplement for at Vestlandet skal være et samordnet tyngdepunkt for Norge. Her produseres verdiene, her er det gründer-aktivitet mer enn andre steder og her ligger framtiden med et havrom utenfor stuedøra., sa han og beklaget at fylkestinget er i ferd med å gjøre det vedtaket det ligger an til.

Et lyntog

– Vi risikerer at deler av Rogaland blir stående igjen på perrongen når Vestlandstoget går – og det er ikke noe tregt godstog – det er et lyntog. For Haugalandet og Sunnhordland vil aldri akseptere at det skal bygges nye grenser som deler vår region, sa han før han ønsket fylkestinget lykke til med forhandlingene. Som sagt: behersket applaus fra salen.

Regionreformen skal behandles av fylkestinget seinere i dag. Hnytt er der og kommer tilbake til debatten.