Siste:

Skjermbilde fra Haugesund kommune sitt web TV

Vil ha flere utvalgsmøter på web-TV

Politikerne i Haugesund ønsker mer åpenhet og vil at møtene i flere utvalg skal kunne direktesendes til innbyggerne. De praktiske konsekvensene skal nå vurderes nærmere.

BYSTYRET I HAUGESUND: Bystyrerepresentant Rita Leinan (H) mener at tiden er moden for at flere utvalgsmøter i Haugesund kommune bør gjøres åpnere for allmennheten via web-TV. Onsdag stilte hun spørsmål til ordføreren i bystyret om hvordan dette kan gjøres mulig.

– Erfaringene med videooverføring er nå så gode at det er på tide å ta det videre. I dag er det møtene til bystyret, formannskapet og plan- og miljøutvalget som gjøres digitalt tilgjengelig for allmennheten. Det selvsagte målet bør være å gjøre absolutt alle åpne, politiske møter tilgjengelig på denne måten, men vi kan begynne å utvide med helse og omsorgsstyret og oppvekststyret. Dersom disse utvalgenes møter legges til formannskapssalen kan også disse møtene gjøres digitalt tilgjengelige, sa hun og viste til at disse fagutvalgene har ansvar for de to største sektorene som bruker ca. 80 prosent av kommunens årlige driftsbudsjett.

To spørsmål

– Diskusjonen i disse to utvalgene bør definitivt være av interesse for innbyggerne og de bør gjøres tilgjengelig både i direkte og i lagret versjon, sa hun og stilte ordføreren følgende spørsmål:

  • Hvordan ser ordføreren på erfaringene vi har skapt oss ved at politiske møter video overføres og lagres digitalt på world wide web?
  • Vil ordføreren ta initiativ til økt åpenhet om politiske møter ved at flere politiske møter kan overføres live og lagres digitalt?

Skal se på praktiske konsekvenser

Ordfører Arne-Christian Mohn svarte at han er positiv til økt åpenhet og at han i samarbeid med de respektive utvalgslederne vurdere de praktiske konsekvensene av at politiske utvalgsmøter overføres direkte. Han viste til at det bare er i formannskapssalen at det er installert opptaksmuligheter. Dette kan skape vansker for de utvalgene som ønsker å ha møtene sine ute i virksomhetene de har ansvar for.

– Ordføreren vil i samarbeid med rådmannen komme tilbake med forslag til praktisk gjennomføring av politiske utvalgsmøter overført på web-TV.

I den påfølgende runden blant bystyremedlemmene var det stor enighet om mer åpenhet. Noen representanter antydet muligheten for å gå til anskaffelse av mobilt opptaksutstyr, slik at utvalgene også kan kjøre møter andre steder enn på Rådhuset.