FrP gav dem fornyet tillit – Hnytt

Siste:

Rogaland FrP

FrP gav dem fornyet tillit

Solveig Horne, Roy Steffensen og Terje Halleland er fremdeles på topp etter nominasjonsmøtet i Rogaland FrP lørdag.

POLITIKK: Delegatene på nominasjonsmøtet valgte å gi Solveig Horne, Roy Steffensen og Terje Halleland fornyet tillit som Fremskrittspartiets 1., 2. og 3. kandidat.

«Jeg er stolt, ydmyk og full av kampglød. Nå begynner den lange valgkampen hvor vi skal sikre et sterkt mandat for å bygge landet videre med å fortsatt redusere etterslepet på vei, fortsatt senke skattene og fortsette oljeeventyret i Rogaland, sier statsråd Solveig Horne i en presseḿelding.

Terje Halleland fra Vindafjord anser samferdsel og nye arbeidsplasser som de viktigste utfordringene fremover.