– Seier for lokaldemokratiet – Hnytt

Siste:

– Seier for lokaldemokratiet

Fredag formiddag kunne Hnytt melde at kommunalminister Jan Tore Sanner har gitt grønt lys for omkjøringsveien fra Åkra sør til Veakrossen. Slik reagerer politikerne.

SAMFERDSEL: Ministeren overkjører dermed Fylkesmannen i Rogaland. Slik reagerer politikerne.

– Jeg er svært glad for at han med dette har avvist innsigelsene fra Fylkesmannen i Rogaland, og i stedet lyttet til lokaldemokratiet, der både bortimot enstemmig kommunestyre, enstemmig fylkesutvalg og råd fra Statens Vegvesen var helt samstemte i sine valg og prioriteringer. Dette må kunne karakteriseres som en seier for lokaldemokratiet, sier stortingsrepresentant Helge Thorheim (FrP).

Også stortingsrepresentant Geir Toskedal (KrF) stiller seg positiv til vedtaket.

– Dette er en stor dag for Karmøy kommune, et vedtak i tråd med et nesten enstemmig kommunestyre i flere perioder. Veien er framtidsrettet og vil gi miljøgevinst for folk i Åkra og økt trafikktrygghet for alle som bor langs Rv 47 i dag, ikke minst for skolebarna, sier Toskedal.

Arve Kambe (H) omtaler vedtaket som en god dag for Haugesund-regionen og lokaldemokratiet.

– Denne veien var utslagsgivende for at Karmøy sa ja til å delta i Haugalandspakken, og det er derfor gledelig at veien nå kan bygges, sier Kambe.
– Vi har en fylkesmann som i sak etter sak blir overprøvd av regningen og tiden er overmoden for at fylkesmannen må ta signalene på alvor, som sier det er trist at omkjøringsvegen er blitt utsatt alt for lenge.