Kan spare 46 millioner kroner på å velge Torvastad-modellen – Hnytt

Siste:

Kan spare 46 millioner kroner på å velge Torvastad-modellen

Fremskrittspartiet i Karmøy vil prioritere både idrettshaller og ny skole på Åkra.

KARMØYBUDSJETTET: Klokken 16.00 i ettermiddag legger de politiske partiene i Karmøy frem sine budsjett for 2017. Før møtet er det klart at Fremskrittspartiet vil bruke den såkalte Torvastad-modellen for å finansiere to nye idrettshaller på Åkra.

I følge partiet vil det kunne spares 46 millioner kroner på å velge en offentlig – privat løsning. Av pengene som blir igjen i kommunekassen vil Frp bruke 40 millioner kroner til oppstart av ny skole på Åkra. Resten av de innsparte midlene foreslås brukt på vedlikehold av kommunale skolebygg.

Rådmannen har i sitt budsjettforslag gått inn på at Karmøy kommune tar regningen for de nye idrettshallene på Åkra.

Høyre-støtte

Også Høyre i Karmøy gikk i sitt budsjettforslag inn for at private interesser og det offentlige samarbeider for å realisere hallplanene på Åkra. I tillegg går partiet inn ofr at ny Åkra-skole bygges som et OPS-prosjekt og skal stå klart til skoleoppstart høsten 2019.

–«Kommunen inngår forøvrig samarbeid med ÅIL om bygging og drift av ny idrettshall, etter samme modell som Torvastad. Kulturhusaktiviteter og nytt bibliotek inkluderes i det som blir Åkra senter for skole, bibliotek, kultur og idrett. Allerede tidligere avsatte investeringsmidler kr 10 mill nyttes til prosjektplanlegging og grunnervervelser», heter det i Høyres forslag.