Vil bruke 100.000 på Karmøyreklame – Hnytt

Siste:

Olavskirken på Avaldsnes.
Olavskirken på Avaldsnes.
Tor Håkon Thomassen.

Vil bruke 100.000 på Karmøyreklame

Rådmannen går inn for at kommunen skal bruke 100.000 kroner på en ny reklamefilm for Karmøy produsert av Austevik Kulturvirksomhet.

KARMØY: I forkant av forrige formannskapsmøte fikk formannskapet presentert filmen av Oddbjørn Austevik. Mottakelsen var i all hovedsak positiv, men noen av medlemmene stilte spørsmål ved engelsk oversettelse og kostnader knyttet til å produsere en kortversjon. Formannskapet ønsket at saken skal fremmes under neste møte den 28. november.

I saksframlegget anbefaler rådmannen å si ja til tilbudet fra Austevik som har en prislapp på 100.000 kroner. 75.000 av disse skal belastes formannskapets disposisjonspost, mens de resterende 25.000 skal belastes kulturavdelingen.

Rådmann Sigurd Eikje skriver følgende i saksframstillingen:

«Karmøyfilmen som Austevik kulturvirksomhet har tilbudt kommunen å kjøpe, har et vidt bruksområde. Først og fremst for å bygge opp om kommunens omdømme, for innbyggernes stedlige identitet og stolthet. Gjennom filmen vises kulturminner, industri, gallerier/kafeer/private aktører og naturaktiviteter. Stemningen gir en positiv og ekte gjengivelse av Karmøys sjel og identitet», skriver rådmannen.

Etter alt å dømme vil formannskapet banke filmen endelig gjennom når de samles igjen neste mandag.

POSITIV: Rådmannen anbefaler å takke ja til tilbudet fra Austevik Kulturvirksomhet.
POSITIV: Rådmannen anbefaler å takke ja til tilbudet fra Austevik Kulturvirksomhet. Arkivfoto.