Vil skjerpe bruken av sosiale medier – Hnytt

Siste:

Formannskapet vedtok de etiske retningslinjene med tilleggspunkt, men Høyre stemte mot til tross for enighet i innholdet.
Formannskapet vedtok de etiske retningslinjene med tilleggspunkt, men Høyre stemte mot til tross for enighet i innholdet.
PAS

Vil skjerpe bruken av sosiale medier

Formannskapet vedtok etiske retningslinjer der politikerne oppfordres til å vise varsomhet i sosiale medier.

FORMANNSKAPET: Retningslinjene ble allerede behandlet av administrasjonsutvalget i september, hvor det ble det lagt til et nytt avsnitt til eksisterende retningslinjer. Setningen lyder som følger:

Folkevalgte i Karmøy har også en rolle som arbeidsgiverrepresentant, og må være bevisst sin rolle som leder for ansatte i kommunen. Dette inkluderer også sosiale medier, der man bør opptre med en viss varsomhet.

Vanskelig miks

Samtlige i formannskapet støttet innholdet i tilleggspunktet, men Høyre stilte spørsmål ved måten saken kom opp på. Partiet mener også det er problematisk at både ansatte og folkevalgte i kommunen skal forholde seg til de samme retningslinjene.

– Ansatte har sin kontrakt, mens de folkevalgte velges for fire år om gangen og kan vrakes. Dette skaper en miks som er vanskelig å håndtere, sa Tor Kristian Gaard.

Partifelle Aase Simonsen etterlyste mer bakgrunnsinformasjom, ettersom de gjeldende retningslinjene ikke var vedlagt rådmannens innstilling.

Ordfører Jarle Nilsen støttet bemerkningen, men understrekte at flere av formannskapsmedlemmene selv hadde funnet fram til regelverket.

Simonsen ville også vite hvorfor saken kom til behandling nå, da retningslinjene tidligere er vedtatt i kommunestyret.

– Ser ikke problemet

Alf Magne Grindhaug (Krf) minnet om at det ikke var snakk om en endring i retningslinjene.

– Jeg ser ikke helt det store problemet. Endringen skjer kun her i form av et tilleggspunkt, sa Grindhaug.

Han fikk støtte av Pål André Døsen (uavhengig) som mente Høyre i for stor grad problematiserte saken.

De etiske retningslinjene ble til slutt vedtatt med tilleggspunkt mot 3 stemmer fra henholdsvis Gaard (H), Simonsen (H) og Borg (Frp).