Bygger Norges mest moderne hagesenter – Hnytt

Siste:

Ola S. Apeland skal om et halvt år åpne nytt hagesenter på 3 000 kvadratmeter på Bygnes. Her er han i Raglamyr Hagesenter, som han har drevet i tre år.
Ola S. Apeland skal om et halvt år åpne nytt hagesenter på 3 000 kvadratmeter på Bygnes. Her er han i Raglamyr Hagesenter, som han har drevet i tre år.

Bygger Norges mest moderne hagesenter

Nytt hagesenter på Bygnes får cabriolet-tak.

BYGNES: – Dette blir Norges mest moderne og beste hagesenter, med løsninger som er nye her i landet. Deler av taket blir skyvbart som på en cabriolet-bil. Jeg regner med at Karmøy Hagesenter blir et utstillingsvindu for hele Hageland-gruppen, som har nærmere hundre medlemmer.

Ola S. Apeland er ofte klar i sin tale. Han gjemmer heller ikke sine ord når han beskriver det nye hagesenteret han skal drive på Bygnes. Grunnarbeidet starter i disse dager – med åpning i april neste år.

Midt i rundkjøringen

Hagesenteret får god plassering, rett ved rundkjøringen inne på området. Tomten på fem dekar eies av selskapet Bilgummilageret Eiendom, som også skal eie det nye bygget til rundt 30 millioner kroner. Det leies ut til Karmøy Hagesenter, som eies av Ola S. Apeland og kona Else Eikemo. Det er meningen at Eikeskog Gartneri i Tysvær senere kommer inn med en eierpost.

Omtrent slik blir det nye hagesenteret på Bygnes; et bygg på 2 800 kvadratmeter. Arbeidet starter denne uken. (Skisse: Breddels Architecten)
Omtrent slik blir det nye hagesenteret på Bygnes; et bygg på 2 800 kvadratmeter. Arbeidet starter denne uken. (Skisse: Breddels Architecten)

 

Hollandske spesialister

Apeland har omtrent hele livet arbeidet med og i forskjellige hagesentra – og opparbeidet betydelig kompetanse om hvordan et hagesenter skal se ut og drives. I 2013 startet han for seg selv med å føre opp Raglamyr Hagesenter, også der sammen med Eikeskog Gartneri (30 prosent).

– Utformingen av senteret på Bygnes har jeg gjort sammen med det hollandske firmaet Thermoflor, som prosjekterer og bygger komplette hagesentra og drivhus i flere verdensdeler. Selve bygget blir på 2 800 kvadratmeter, men i tillegg kommer et salgsareal ute på 700 kvadratmeter. Med en parkeringsplass på 1 500 kvadratmeter blir dette et kompakt hagesenter, sier Apeland.

500 kvadratmeter cabriolet-tak

Uteplantene får rundt ett dekar av salgsarealet, hvorav halvparten er overbygget. På godværsdager kan sideveggen og taket på 500 kvadratmeter åpnes. Kommer det regn eller for mye vind lukkes tak og vegger automatisk.

– Hele bygget får klimastyring, som er delt i fire soner. Temperaturene kan justeres etter det som er mest gunstig for de forskjellige plantetypene. For uteplantene kan det om vinteren være aktuelt å senke temperaturen ned mot null, mens inneplantene kanskje trenger 17-18 grader, sier Apeland.

På denne tomten på Bygnes kommer det nye hagesenteret neste år.
På denne tomten på Bygnes kommer det nye hagesenteret neste år.

Gassoppvarming

Det er tidligere ført fram gass til området, men foreløpig har ingen tatt den i bruk. I det nye bygget skal gass benyttes til vannbåren oppvarming. Avgassene inneholder mye karbondioksid (CO2), som vil bli samlet opp og benyttet som «mat» til plantene. Et veksthus trenger mye lys og her er alt lagt opp i form av LED-lamper; en energibesparelse på 70-80 prosent i forhold til mer vanlig lysutstyr.

 

 

Beliggenhet er avgjørende

Apeland er ikke redd for konkurransen fra en rekke andre hagesentra på Haugalandet – og at ett nylig gikk konkurs.

– Konkurransen er knallhard og vi har selvfølgelig gjort våre vurderinger om risiko. Jeg ønsker ikke å spekulere om konkurrentene. Det aller viktigste for et hagesenter er å ha flinke folk og god beliggenhet. Forutsetningen er selvsagt gode varer til rett pris i et riktig konsept, og det har Hageland. Jeg mener at hvis disse forutsetningene er til stede så vil et moderne hagesenter være vinneren.

– Vi har tatt en tøff beslutning. Målet er at våre to sentra, på Raglamyr og på Bygnes, neste år skal ha en omsetning på netto 40 millioner kroner – og at vi øker med ytterligere ti millioner kroner fram til 2020, sier Ola S. Apeland.

Det nye bygget vil være på hele 2.800 kvaderatmeter.
Det nye bygget vil være på hele 2.800 kvaderatmeter.