Vormedal med Knutsen komplett – Hnytt

Siste:

RADARPARET: Trygve Seglem og Jens Ulltveit Moe ga full fart framover etter at alle formaliteter knyttet til eierskiftet i rederiet var avklart. Foto: Tor Inge Vormedal.
RADARPARET: Trygve Seglem og Jens Ulltveit Moe ga full fart framover etter at alle formaliteter knyttet til eierskiftet i rederiet var avklart. Foto: Tor Inge Vormedal.

Vormedal med Knutsen komplett

Tor Inge Vormedal rakk Havnedagene 2016 med en ny, rykende fersk bok med stor relevans for Haugesunds maritime miljø.

BOKOMTALE: Denne gang har den hardt arbeidende journalisten valgt å kombinere fortellingene om skjebnen til det gamle Knutsen-rederiet med fortellingen om det nye.

Det har gått fjorten år siden han ga ut ”Knut Knutsen O.A.S. – Høvdingen av Haugesund”, en detaljert og levende fortelling om rederiets første 80 år. I den nye boka forteller han hele historien fram til i dag. Del 2, ”Opp av asken. Historien om Jens Ulltveit-Moe og Trygve Seglem” er en solid dokumentasjon om alt som har skjedd i det nye rederiet etter at de tok overtok ledelsen i 1984 – og på en mirakuløs måte klarte å tilføre rederiet ny virksomhet og inntjening.

FORFATTEREN: Tor Inge Vormedal fikk denne uken ferdig nok et tungt bidrag til vår nære maritime historie.
FORFATTEREN: Tor Inge Vormedal fikk denne uken ferdig nok et tungt bidrag til vår nære maritime historie.

Fortsettelsen har vært et nytt, moderne eventyr. Vormedal beskriver gjennombruddet som et resultat av hardt arbeid, mye flaks og tilfeldighetene som gjorde at rette personer var til stede på samme tid. Takket være radarparets unike evne til samarbeid og utnytting av sine komplementære kompetanser innen kreative finansiering og teknologiske nyvinninger, klarte de å løfte rederiet ut av en håpløs finansiell situasjon i 12. time. Vormedal går systematisk til verks når han beskriver alle påfølgende manøvrer i beinhard internasjonal konkurranse fram til de to valgte å skille lag i 2008. Dernest beskriver han hvordan Trygve Seglem via nye samarbeidspartnere og –konstellasjoner i kriseårene 2009/2010 klarte å få tilført ny egenkapital og muskler til å satse i nye markeder. I dag har Knutsen OAS Shipping og Knutsen Offshore Tankers (KNOT) 42 skip i drift og har kontorer i Aberdeen, København, Rio de Janeiro, Madrid, Riga og Manila. Rederiorganisasjonen teller 183 ansatte. 1.450 sjøfolk drifter skipene, derav 250 norske.

Vormedals bok inneholder altså 110 års beretning om byens mest dynamiske og vitale rederi. Fortellingen kunne med dobbelt så intenst arbeid ha blitt omskapt til en thriller om han hadde begitt seg den frie diktingen i vold. Jeg tenker på alle dramatiske hendelser i familiedynastiet Knutsen fram til kollapsen i årene mellom 70- og 80-tallet og bølgene som omkranset den brutale avstengningen av Knutsen-familiene da kassen var tom. Vormedal har begrenset seg til å beskrive de fakta som har vært tilgjengelige. I bokas seksjon to, ”Opp av asken”, har han fått med seg de siste krampetrekningene da de tidligere eierne i 1989 gikk til rettsak mot Bergen Bank for å få forkjøpsrett til bankens aksjer i det nye Knutsen-rederiet. Det var gått fem år etter at aksjene ble fratatt familien og såre følelser var til stede i fullt mon. BB satt da på sytti prosent av eierskapet. Knutsen-familien vant som kjent i Byretten, men tapte i lagmannsretten og i Høyesterett i juni 1994. Vormedal registrerer nøkternt hva som skjedde uten å etterlate noen form for kommentarer, bortsett fra å dokumentere den hudløse brutaliteten som ledelsen i Bergen Bank utøvde da de mistet troen på Knutsen-familiens evne til å mestre krisen rederiet var inne i.

Vormedal har ganske detaljert dokumentert den voldsomme veksten som deretter kom i det nye Knutsen-rederiet. Ultveit-Moe og Seglem holdt godt fast i Knutsen-navnet. Det borget for kvalitet og seriøsitet og var en solid merkevare også internasjonalt i ei viktig, ny oppbyggingstid for de to kompanjongene. Seglem har i de påfølgende årene videreutviklet og befestet dette omdømmet. Et eksempel på vektingen av denne goodwillen fikk vi i 2010 da han lykkes med å inngå avtalen med japanske NYK, et av verdens største rederier. Den befestet Knutsen-rederiets posisjon som stor, internasjonal aktør i bøyelastemarkedet.

omslaget til boka

I boka har Vormedal også tatt med Trygve Seglems private aktiviteter i fly-, mote- og eiendomsmarkedet. Coast Air-fiaskoen er omtalt og likeledes samarbeidet med Stein Lande i Conseptor AS og som endte i blodrøde tall. Atskillig mer lønnsomme har hans betydelige eiendomsinvesteringer vært.

Det vil føre for langt å redegjøre for alt innhold i boka. I forordet skriver Tor Inge Vormedal at de to hovedpersonene, Ulltveit-Moe og Seglem, ikke har vært villige til å la seg intervjue. Selv mener Vormedal at dette ikke har forringet bokas innhold, tvert imot. Kan hende han har rett i det. Jeg kan imidlertid ikke fri meg fra tanken om at spesielt Seglem kunne ha bidratt med viktige nyanser og gode poenger om hva han var gjennom i kriseårene 2009/2010. Det kunne også ha vært en god tilvekst til boka om vi hadde fått noe mer innsikt i forholdet mellom de to, uttrykt av dem selv.

Når det er sagt, er det bare å gi Tor Inge Vormedal komplimenter for at han har gitt et nytt, viktig bidrag til lokal og regional næringshistorie. Innenfor de journalistiske rammene han har, er det imponerende hvor mye fakta han har fått med seg. Også denne boka er godt illustrert, noe som selvsagt øker lesbarheten. Anbefales!