Siste:

Fiskelykke med Bjarne H. Sætrang

I aller første episode av Fiskelykke på TV Haugaland møter vi turblogger Bjarne Heyerdahl Sætrang ved Vigdarvatnet i Sveio.

FISKELYKKE: Hver torsdag de neste fem ukene sender vi programmet Fiskelykke på TV Haugaland.

I sesongens første episode, møter vi turbloggeren Bjarne Heyerdahl Sætrang ved Vigdarheim i Sveio, hvor vi fyrer bål, koker kaffe og tester fiskelykken i Vigdarvatnet.

Fiskelykke episode 1 ser du i vinduet over.