Geirmund Ihle er død – Hnytt

Siste:

Geirmund Ihle i valgkamparbeid i Haraldsgata så seint som i august 2013, der han hilste på Jens Stoltenberg og listekandidat for Haugesund Ap, Hege Haukeland Lierdal.
Geirmund Ihle i valgkamparbeid i Haraldsgata så seint som i august 2013, der han hilste på Jens Stoltenberg og listekandidat for Haugesund Ap, Hege Haukeland Lierdal.
Terje Emil Johannessen

Geirmund Ihle er død

Tidligere stortingsrepresentant og rektor Geirmund Ihle døde natt til i dag, 81 år gammel. Et viktig samfunnsmenneske for Haugesund og Haugalandet har gått bort.

HAUGESUND: Geirmund Ihle hadde bak seg en avbrutt stuertutdanning, jobbet i årene 1959 til 1962 som stuert for rederiet Knut Knutsen OAS, hvorpå han begynte som lærer ved Kokke- og stuertskolen i Haugesund. Fra 1964 til 1970 jobbet han i Rogalands Avis og hadde også jobben som kinosjef i Haugesund i årene 1971 til 1975. Den jobben hadde han permisjon fra, fordi han ble valgt inn på Stortinget fra Rogaland på Arbeiderpartiets liste høsten 1969. Han ble seinere gjenvalgt og forlot Stortinget i 1981. Da hadde han underveis også forlatt kinosjefjobben og fått stilling som rektor ved Haugesund kokk- og stuertskole, seinere Karmsund videregående skole. Etter at han forlot Stortinget, jobbet han ved skolen fram til 1997.

På Stortinget var han medlem av Sjøfarts- og industrikomiteen og seinere medlem av Forsvarskomiteen. Han ble også styremedlem I Den interparlamentariske union og medlem av Den nordatlantiske forsamling og dens militærkomité. Han var delegat til FNs hovedforsamling i 1972 og i FNs havrettsforsamling i Geneve i 1976 og i New York i 1977. I 1988 var Ihle observatør ved FNs nedrustningskonferanse i New York.

Ihle hadde flere offentlige forsvarspolitiske oppdrag, særlig knyttet til velferdsspørsmål. Fra 1981 til 1984 var han leder for et utvalg under Forsvarsdepartementet, som hadde til oppgave å utrede krigsdeltakernes økonomiske og sosiale vilkår, kjent som Ihle-utvalget. I 1986 ble han utnevnt til leder for Krigsdekorasjonsrådet, som hadde til oppgave å gjennomgå krigsseilernes sak med tanke på dekorering med norske krigsdekorasjoner.

Nevnes bør óg at Geirmund Ihle fra 1992 til 1997 var nestleder I Norges banks representantskap, der han hadde vært medlem siden 1981. Han var visepresident I Norges Forsvarsforening i perioden 1989 til 1993 og i årene 1984 til 1989 styremedlem i Folk og Forsvar.

Hjemme i Haugesund etter stortingsperioden bidro han med en rekke lokalhistoriske artikler i Karmsund folkemuseums årbøker. I 1995 ga han ut ”Fragmenter av et kunstnerliv” om Fredrik Kolstø og tre år seinere ”Hjemstavnsmaleren” om Ole Frøvik.

Gjennom alle år var Geirmund Ihle et engasjert samfunnsmenneske. Vi snakket med ham så seint som 1. mai i år, da han deltok ved 1. mai-komitéens minnemarkering ved Bernhard Hansens bauta.