– Viktig supplement til helsevesenet – Hnytt

Siste:

foto: Vidar Bendiksen

– Viktig supplement til helsevesenet

De kronisk syke har nå fått sitt eget brukerhus.

HELSE: Etter ni måneder planlegging var det endelig klart til innflytting. Brukerhuset i Haugesund skal gi personer med kroniske sykdommer et bedre tilbud.

– Dette gir oss muligheten til et bedre og tettere samarbeid med andre brukerforeninger, og vil gi personer med kroniske sykdommer et sted å møtes for å prate sammen, sier en av intiativtakerne Øystein Østensjø.

Brukerhuset vil foreløpig samle 11 foreninger under samme tak. Økt samarbeid skal gi økt forståelse for egen og andres sykdom.Ordfører Arne-Christian Mohn (AP) fikk for anledningen testet sin egen hørsel.

– Det er svært hyggelig at dette tilbudet nå åpner. Helse Fonna er det eneste helseforetaket i Helse Vest som enda ikke har dette tilbudet. Huset blir et viktig supplement til den mer tradisjonelle helsetjenesten, forklarer Mohn.