Siste:

Karmøy FrP går imot IKS Brann og redningstjeneste

Karmøy Fremskrittsparti har besluttet å gå imot det foreslåtte interkommunale selskapet for brann- og redningstjenestene på Haugalandet.

22. februar kunne vi lese i Karmøynytt at Karmøy fomannskap mot én stemme gikk inn for at kommunen skal gå inn i det interkommunale selskapet (IKS). Tirsdag kveld kunne Karmøy FrP melde at de har gått imot forslaget.

– Beredskapssikkerhet for kommunens innbyggere og den økonomiske usikkerheten knyttet til prosjektet ligger til grunn for vedtaket. Karmøy Brann og redningstjeneste har stor faglig kompetanse som vi mener kan gå tapt ved et IKS, skriver Susan Borg (FrP) i en pressemelding.