Går ut mot rykteflom rundt Fjord Motorpark – Hnytt

Siste:

Foto: Fjord Motorpark

Går ut mot rykteflom rundt Fjord Motorpark

Fjord Motorpark sendte ut pressemelding søndag kveld.

Fjord Motorpark valgte søndag kveld å gå ut mot rykter i det politiske miljøet om at det planlagte motorsportannlegget på Helganes vil koste tre til fire ganger mer enn det som i utgangspunktet var beregnet.

Oppdaterte priser fra entreprenørene og nye beregninger i masterplanen viser at kostnaden blir på samme nivå som tidligere uttalt, dersom utbyggingen blir realisert.

– Ny kalkyle er like i overkant av 100 millioner og i tråd med tidligere kalkulasjoner justert for prisindeks. Dette viser at det fortsatt er mulig å realisere Vestlandets største flerbruks-idrettsarena for motorsport, sykkelsport og luftsport, skriver styreleder i Fjord Motorpark AS, Arvid Grimstvedt i pressemeldingen.

Se video:Vi er lei av å vente 

Han liker dårlig rykteflommen som er oppstått den siste tiden etter at grunneierne vant frem i lagmannsretten i forbindelse med ekspropriasjon av 521 mål på Helganes.

– Det er også registrert at personer som framtrer som fagkyndig ytrer seg i ulike media. Ytringene kan oppfattes som forsøk på å skape splittelse blant klubbene og tvil om de tillitsvalgtes evne til å lede et av Norges kanskje mest visjonære flerbruks-idrettsarenaprosjekt. Slike ytringer har motsatt effekt og styrker i stedet samholdet blant idrettsklubber og interesseklubber som i en årrekke er blitt oversett og møtt med fordommer i sin innsats om å utvikle gode idrettsarena. I dette tilfellet innenfor ”hensynsonen” til Haugesund Lufthavn, Karmøy, og i synergi med lufthavnens virksomhet, skriver han.

Følg kommunestyrets behandling av saken mandag kveld på hnytt.no