Koalisjonen har sett LED-lyset – Hnytt

Siste:

Foto: Vebjørn Boge Nilssen
Foto: Vebjørn Boge Nilssen

Koalisjonen har sett LED-lyset

Samarbeidspartiene i Haugesund fortsetter arbeidet med å bytte ut gamle lamper langs veiene, og har bevilget mer penger. Miljøpartiet De Grønne (MDG) håper på støtte fra Enova.

FAKTA:

  • Det ble vedtatt å fase ut bruken av kvikksølvlamper langs norske veier i vår.
  • LED (light emitting diode) har mindre CO2-utslipp og lavere strømforbruk enn eldre lamper.

HAUGESUND: MDGs Nini Hæggernes står i Haraldsgata og skuer opp på julebelysningen. Glødelamper, for det meste. Det vil det bli en slutt på, om hun får det som hun vil.

– Å bytte ut disse med LED er veldig aktuelt, sier hun.

Samtidig understreker hun at det viktigste i første omgang er å gjøre gatebelysningen langs veiene mer miljøvennlig. Det er imidlertid ingen nye tanke, for kommunen er allerede halvveis på sin vei mot å bytte ut om lag 1.700 lamper.

Forslaget ble fremmet av rådmannen under forrige periode, noe daværende koalisjon gikk inn for. Det innebærer en utgiftspost på budsjettet i overkant av to millioner kroner årlig.

– Det ble bestemt å fase ut kvikksølvlampene. Vi har byttet ut en del til natriumslamper, men tanken er at vi nå går over til LED-belysning, sier driftssjef Olav Heimdal ved teknisk drift i kommunen.

Bevilger to nye millioner

Den nye koalisjonen har satt av ytterligere midler for å sikre at det blir nettopp LED-pærer som erstatter de gamle. To millioner kroner ekstra fra 2017.

– LED er rundt 50 prosent dyrere enn natriumslamper. Derfor de ekstra midlene, sier Ingeborg Skjølingstad i Arbeiderpartiet.

Driftssjef Heimdal sier dette vil føre til en reduksjon i strømforbruket, men at denne er relativt liten.

Tilbake i Haraldsgata snakker MDGs Hæggernes om en utsultet kommunekasse og mulighetene for å motta statlig støtte til utskiftningene.

– Vi håper på støtte fra Enova, sier hun.

Statlig eide Enova eies av Olje- og energidepartementet, og skal bidra til omlegging av energibruk og -produksjon.

Kan være for sent med støtte

I 2010 fikk Steinkjer kommune to millioner kroner i støtte for å gå over til LED på store deler av sin gatebelysning. Så langt har de byttet ut over 1.000 lamper, og sikter mot nærmere 1.500. Dette vil ifølge kommunen selv kutte strøm- og vedlikeholdsutgifter med 1,5 millioner kroner årlig.

Seniorrådgiver Merete Knain i Enova utdyper hva som må til for å få slik støtte.

«Enova kan støtte energieffektiv veibelysning som tilsvarer årlige energibesparelser på minst 100.000 kilowattimer, og som trenger støtte for å bli tilstrekkelig lønnsomt. Som regel er det da snakk om LED-armaturer. Man må søke før prosjektet er vedtatt eller igangsatt», skriver hun i en epost til Haugalandnytt.

Altså kan løpet være kjørt for den pågående utskiftningen, men Hæggernes sikter lenger.

– Som sagt kan vi se på julebelysningen. Dessuten er lyktestolpene her i Haraldsgata høyst aktuelle, sier hun.

Hun sier at hele den nye koalisjonen ser ut til å dra lasset i noenlunde samme retning.

– Vi er inne i et samarbeid hvor vi ser at også de andre partiene er interessert i å ta viktige miljøtiltak som veldig ofte kan spare penger for kommunen, sier hun.