Haugesund Pistolklubb vil starte bygging av ny flerbrukshall – Hnytt

Siste:

Haugesund Pistolklubb vil starte bygging av ny flerbrukshall

MUGG: Det fuktige klimaet i tunnelen hvor Haugesund Pistolklubb hører til, gjør at det dannes mugg.

Haugesund Pistolklubb er klare for å bygge ny hall sammen med Haugesund curlingklubb, men kommunen lar vente på seg.

Leder i Haugesund Pistolklubb, Kjell Olav Nuntun, forteller at de har hatt en god prosess med planleggingen av den nye hallen sammen med Haugesund curlingklubb.

– Det er en flaskehals som handler om regulering av tomten oppe ved idrettsparken og parkering for besøkende til idrettsparken, slik vi skjønner det. Politikerne gjorde et vedtak knyttet til idrettsformål hvor det skulle stå idrett/parkering, men hvor det ble skrevet parkering/idrett. Det skulle ikke hatt noen betydning, men det har det fordi det betyr at tomten må reguleres fra parkering til idrett, forteller Nuntun.

Klubblederen forteller at det forhindrer videre prosess og oppstart av byggingen.

– Vi oppfatter at alle parter ønsker at vi skal få dette til, men at det likevel drar ut i tid. Klubbene har blant annet engasjert et arkitektfirma og leid egen prosjektleder for å ha god støtte i arbeidet.

Noen av midlene som curlingklubben har fått til bygging av ny hall er tidsangitt, og derfor må byggingen starte innen rimelig tid.

– Dersom det presser på, så må vi kanskje vurdere å bygge i en annen kommune.  Det vil være dumt, for dette koster ikke kommunen noe økonomisk utover pålagt kommunal garanti, da det økonomiske er ivaretatt av våre to klubber med samarbeid. Andre kommuner ønsker også gjerne at vi skal bygge hos dem, for da vil de få en helt ny flerbrukshall uten at kommunen må stille med økonomi i det. Det er noe de fleste kommuner ønsker seg.

– Ugunstige forhold

Totalkostnad for bygget er på omtrent 24-25 millioner kroner, da er det to etasjer på omtrent 1500 kvadratmeter hver inkludert felles sosial del for bygget. Pistolklubben skal mest sannsynlig ligge i den nederste etasjen.

– Hittil finnes det ikke tilsvarende flerbrukshall i landet som vi kjenner til, dermed vil hallen være den eneste av sitt slag. Det vil gjøre tilbudet attraktivt.

Klubben har gjennom drift over tid jobbet med å sette seg i stand til kjøp eller bygging av nye lokaler.

– Hvert år går vi med et godt overskudd. Dette er i hovedsak fra medlemskontigent. Kontigenten ble vedtatt satt opp for noen år siden for å skape en økonomisk ryggrad. Det er også noe sponsormidler og tippetilskudd. For å få ny flerbrukshall, trenger vi kommunens hjelp når det kommer til klargjøring av tomt til formålet.

Nuntun håper at kommunen får fortgang slik at byggingen av hallen kan starte.

– Det er en gavepakke til kommunen. Vi skjønner ikke hvorfor det skal ta så lang tid. Det vil være kjekt for byen å vise at vi sammen får ting til, og utvikler det totale tilbudet for alle. Vi må ha bedre forhold enn dette for å holde på, sier Nuntun.

Haugesund Pistolklubb har omtrent 320 medlemmer i klubben. De øker med 20 til 30 medlemmer i året.

– Vi har ikke gunstige lokaler nå, vi har ikke kapasitet til alle som vil være aktive. Vi annonserer ikke, fordi det er liten plass til flere, men vi øker selv om vi ikke gjør noe for det. Når vi flytter til idrettsparken forventer vi en større økning, da får vi større kapasitet og en mer attraktiv beliggenhet.

Nuntun fortelle at klimaet  de har i dagens lokaler er ugunstig.

– Det er over 100 prosent luftfuktighet her vi er i dag. All elektronikk blir ødelagt, det koster oss mye, og det dannes sopp her. Det er ikke gunstig å utøve idretten her inne. Vi bør ha bedre vilkår.

Norgesmestre

Pistolklubben har holdt til i tunnelen siden 1979. Klubben ble startet i 1964. Nuntun oppgir at klubben har vært på leting etter egnede lokaler siden 1966.

– Skyting for idrett er bra for barn og unge når det gjelder å trene opp konsentrasjonsevnen. Foreldre forteller at de merker at barna blir flinkere med skolearbeid etter at de har begynt med skyting, sier Nuntun.

Det er rundt 50 barn og unge fra alderen ti og oppover i klubben.

– Det er også en fin sideidrett for å lykkes i en annen idrett, det vil vi gjerne vise folk, men vi kan ikke gjøre det like bra her.

John Erik Lofthus er aktiv i Haugesund Pistolklubb, og ble norgesmester i Magnum 2 i sommer, 128 deltakere konkurrerte i den klassen. Totalt tok Haugesund Pistolklubb med seg ni medaljer hjem fra NM.

– Jeg trener 2-3 ganger i uken. Det er ikke kapasitet til å satse på eliteidrett her. Det er to faste treningstider i uken til krutttskyting, og en til luftskyting. Andre må også få tilgang. Det fungerer ikke i toppidrett. Klubben har gjort det godt nå, men ønsker å ha fasiliteter til å gjøre det enda bedre.

Lofthus skryter av miljøet i klubben, men skulle gjerne hatt bedre lokaler til å utøve idretten.

– Det var tre fra klubben som reiste til Oppdal på spesial-NM, der ble det en 4. og en 5. plass som lag, nesten på pallen, der kunne vi gjort det bedre hadde vi fått trent litt mer og i bedre lokaler.

Haugesund Pistolklubb har kurs for nybegynnere en gang i måneden.

– Hos oss kan du skyte de dagene vi har, du kan skyte for deg selv eller sammen med andre. Du er ikke ute av laget her uansett hvordan du skyter, her har du en spesiell tilhørighet. Både curlingklubben og pistolklubben er bredde-idretter, sier Nuntun.