Siste:

NYTT TILBUD: Geir Kvassheim (t.v), Helene Breivik Hellerdal og Tor Jakob Bjørndal i Barn er bra!-festivalen gleder seg til å komme i gang med ledertrener-kurset under festivalen. Foto: Susanne Øvrevik Steffensen
NYTT TILBUD: Geir Kvassheim (t.v), Helene Breivik Hellerdal og Tor Jakob Bjørndal i Barn er bra!-festivalen gleder seg til å komme i gang med ledertrener-kurset under festivalen. Foto: Susanne Øvrevik Steffensen

Nytt tilbud under Barn er bra!

(NYTT TILBUD: Geir Kvassheim (t.v), Helene Breivik Hellerdal og Tor Jakob Bjørndal i Barn er bra!-festivalen gleder seg til å komme i gang med ledertrener-kurset under festivalen. Foto: Susanne Øvrevik Steffensen)

Gjennom en blanding av teori og praksis skal førstegangsledere under Barn er bra!-festivalen få bedre lederkompetanse.

Den tradisjonsrike festivalen for barn fra 1.-7.klasse arrangeres i år for 28. året og trekker rundt 500 deltakere. I tillegg deltar rundt 120 – 150 ungdommer som ledere.

– Nytt av året er at vi tar lederutviklingen inn i festivalen. Vi ønsker en kvalitetsheving av ledergruppa på festivalen. Samtidig som dette er en god måte for ungdommene å komme inn i lederjobben på, sier Tor Jakob Bjørndal. Sammen med Helene Breivik Hellerdal og Geir Kvassheim er han ledertrener-ansvarlig under Barn er bra!-festivalen.

Gi større trygghet 

Tidligere har førstegangslederne blitt kurset gjennom en kveld i forkant av festivalen.

– Nå skal de unge lederne følges opp mer systematisk. Noe vi håper kan gi dem en større trygghet, sier Hellerdal. I følge ledertrenerne er det ikke alltid like lett for de unge lederne å gå inn i rollen som leder etter flere år som deltaker på festivalen. Lederkurset vil fokusere på en kombinasjon av teori og praksis.

– Ungdommene vil allerede mandagen få prøvd seg i praksis. Vi syns det er viktig at ungdommene kommer seg raskt inn i gruppen de skal være ledere for. I tillegg ønsker vi at kurset skal være opplevelsesbasert, sier Kvassheim. Alle som fullfører lederkurset i løpet av festivalen vil få et deltakerbevis.

Gjøre stas på lederne

– Deltakerbeviset vil være av verdi for seinere jobbsøking, for eksempel når de unge skal søke sommerjobb. I tillegg vil det være viktig for å kunne gjøre en god jobb senere år på festivalen, sier Bjørndal. For å gjøre ekstra stas på førstegangslederne er det planlagt at beviset skal overrekkes på en høytidelig samling i etterkant av festivalen.

– Vi ønsker å gjøre stas på lederne våre og håper vi kan få ordføreren til å dele ut bevisene, sier Hellerdal.