Øvde på Shabby Records – Hnytt

Siste:

Øvde på Shabby Records

MUSIKK: Om ikke lenge entrer Odin Staveland scenen på Høvleriet. Han startet oppvarmingen i dag på Scabby Records.

– Det er gøy å spille på små steder, litt spontant. Også er det alltid god øving, sier Staveland.