Hvor mange stemmer fikk...? – Hnytt

Siste:

Hvor mange stemmer fikk…?

Hvem er mest populær i ditt parti. Den partimessige oversikten over personlige stemmer gir et godt bilde av dette.

Under kan du se den kandidatene som fikk flest personlige stemmer i de forskjellige partiene på Karmøy.

                                Personlige stemmer (inkl. slengere)
Høyre
Aase Simonsen                         1568            
Ole Henrik Nesheim                    694            
Tor Kristian Gaard                      608            
Dag Inge Aarhus                         515            
Magne Broshaug                         290            

Fremskrittsparitet
Helge Thorheim                        1169            
Bente Thorsen                             411            
Susan Borg                                  366            
Pål Andre Døsen                          251            
Einar Endresen                             228            

Arbeiderpartiet
Jarle Nilsen                                1349            
Siv Johanne Storesund                 621            
Simon Næsse                              564            
John Holvik                                 338            
Anne Ferkinstad                         292            

Sosialistisk Venstreparti
Odd Magne Hansen                    110            
Nina Lønning                                91            

Senterpartiet
Lars Magen Skeie                        224            
Tor Asle Grønning                       134            

Kristelig Folkeparti
Leiv Malvin Knutsen                   1050            
Roald Alsaker                              702            
Geir Toskedal                              572            
Dag Sandslett                              527            
Rolf Jarl Sjøen                              501            

Venstre
Asbjørn Eik-Nes                          183            
Øyvind Sandve                            255            

Pensjonistpartiet
Aage Aksel Halleland                    224            
Nils Grutle                                     67