Lik takst over hele landet – Hnytt

Siste:

Lik takst over hele landet

Torsdag blir det innført et standardisert takstsystem for alle landets drosjer. Dermed blir det lettere å sammenligne priser.

I dag settes prisen av hvert enkelt drosjeselskap, og variasjonen i pris mellom de ulike leverandørene er stor. Det vil forbrukerombudet nå ha en slutt på. Den nye ordningen skal gi prisinformasjon på en tydeligere og mer forståelig måte.

– Det er viktig at forbrukerne gis god prisinformasjon. Det kan være store prisforskjeller mellom ulike drosjeselskaper, og de nye prisoppslagene vil gjøre det lettere for forbrukerne å velge billigste alternativ, sier fagdirektør hos Forbrukerombudet, Jo Gjedrem til ntb.

Prisopplysningene skal være godt synlig i hver enkelt drosje. I tillegg vil de være tilgjengelig på taxiholdeplasser, og de fleste selskaper vil også ha informasjon på sine nettsider.

Ordningen har kommet i stand som resultat av et samarbeid mellom Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Norges Taxiforbund og Konkurransetilsynet